Klubil on hea meel, et meid on märgatud ning meid soovitakse toetada.

Täname meie pikaaegset toetajat: Kingli Grupp OÜ, kes on igapidi sündmuste keeristes sees ja näevad, kuidas asi toimib.

Suur-suur aitäh!

Laimjala vallas 2008. aastal registreeritud ettevõte OÜ Kingli Grupp valmistab ja paigaldab metall- ja klaaslahendusi, fassaadi elemente, uksi ja aknaid.

Toodangu valmistamine toimub Pöide vallas, Oti mõisa vahetuses läheduses ning valmistoodangu paigaldus toimub Soomes.